Корольова Наталя Юріївна

ПІБКорольова Наталя Юріївна
1ПосадаСтарший викладач
2Вчене звання, науковий ступіньКандидат у майстри спорту
3Який ВНЗ закiнчив,
та за якою 
спеціальністю 
КД №003037 ХДІФК (Харківський державний інститут фізичної культури), за спеціальністю фізична культура; кваліфікація викладач, тренер з плавання
м. Харків,04 липня 1993, Реєстраційний № 769.
ДСК ЕК №001773 Інститут післядипломної освіти (ІПО) ХДПУ ім. Г.С.Сковороди (Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди), за спеціальністю психологія; кваліфікація практичний психолог, м. Харків 30 червня 1999р. Реєстраційний № 1020
4Пiдвищення квалiфiкацiї
(назва органiзацiї, де
вiдбувалося пiдвищення
квалiфiкацiї, кафедра
дата, вид, тема,
документ)
2019р. /з 18.03-18.04/ підвищення кваліфікації ХНУБтаА, згідно затвердженої програми та наказу по університету № 72 від15.03.2019
Довідка
№ 05/542 від 19.04.2019
5Посилання на профіліhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MHgrDf8AAAA
https://orcid.org/0000-0003-4073-5020
https://www.researchgate.net/profile/Natala_Korolova