Літовченко В’ячеслав Юрійович

ПІБЛітовченко В’ячеслав Юрійович
1ПосадаСтарший викладач
2Вчене звання, науковий ступіньМайстер спорту України з гирьового спорту. Посвідчення №05804 від 30.ХП. 1996 р.
Майстер спорту СРСР з  гирьового  спорту Посвідчення  № 260833 від 30.04.1991 р.
Майстер спорту України Міжнародного класу. Посвідчення 1637 від 22.10.1999 р
3Який ВНЗ закiнчив,
та за якою 
спеціальністю 
Харківський Державний інститут фізкультури, /ХДІФК/, 1999,
Спеціальність  «Фізичне виховання та спорт» кваліфікація – викладач фізичного виховання тренер з важкої атлетики.
Диплом ЛБ ВС № 010114 від 30 червня 1999р
4Пiдвищення квалiфiкацiї
(назва органiзацiї, де
вiдбувалося пiдвищення
квалiфiкацiї, кафедра
дата, вид, тема,
документ)
Харківський Державний університет будівництва та архітектури /ХДУБІА/
01.02-15.03.2018.
Стажування
Довідка №12-19/440
Наказ по ХНУБА №25 від 30.01.2018.
5Посилання на профіліhttps://www.researchgate.net/profile/Viacheslav_Litovchenko
https://orcid.org/0000-0002-8766-4357
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=H9w17W4AAAAJ