Назаренко Інга Ігорівна

ПІБНазаренко Інга Ігорівна
1Посада В.о. завідувача кафедри, старший викладач
2Який ВНЗ закiнчив,
та за якою 
спеціальністю 
Харківський політехнічний інститут /ХПІ/,
2001,Спеціальність «Фізичне виховання» кваліфікація – інженера менеджера спорту Диплом ХА№14327295 від 27 лютого 2001р.
3Пiдвищення квалiфiкацiї
(назва органiзацiї, де
вiдбувалося пiдвищення
квалiфiкацiї, кафедра
дата, вид, тема,
документ)
Харківський Національний університет радіоелектроніки /ХНУРЕ/
29.03 – 18.04.2016 р.
Стажування
Свідоцтво №192
Наказ №268 по ХНУРЕ №268-К від 04.04.2016 р.
4Посилання на профіліhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=S6IwQCMAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-1272-5063
https://www.researchgate.net/profile/Inga_Nazarenko