Підсидков Ігор Вікторович

ПІБПідсидков Ігор Вікторович
1ПосадаСтарший викладач
2Вчене звання, науковий ступіньМайстер спорту України з регбі. Посвідчення № 8767 від 11.01.1999 р.
3Який ВНЗ закiнчив,
та за якою 
спеціальністю 
Харківська Державна академія фізичної культури /ДАФК  / 2002р., спеціальність «Олімпійський і професійний спорт», кваліфікація викладач физичного виховання, тренер з баскетболу.
Диплом ХА №17551032 від 27.04.2002 р.
2014 р –УІПА
магістратура,
Диплом №ЖА45905482 від 31.1.2014
«Управління навчальним закладом за каліф. «Керівник підприємства, установи та організації /у сфері освіти та виробничого  навчання/
4Пiдвищення квалiфiкацiї
(назва органiзацiї, де
вiдбувалося пiдвищення
квалiфiкацiї, кафедра
дата, вид, тема,
документ)
2019р. /з 18.03-18.04/ підвищення кваліфікації ХНУБтаА, згідно затвердженої програми та наказу по університету № 72 від15.03.2019
Довідка
№ 05/541 від 19.04.2019
5Посилання на профіліhttps://www.researchgate.net/profile/Yhor_Podsytkov
https://orcid.org/0000-0002-9580-265Х
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mhAr8PwAAAAJ