Британ Юрій Анатолійович

ПІББритан Юрій Анатолійович
1ПосадаСтарший викладач кафедри фізичного виховання.
Керівник Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих
2Вчене звання, науковий ступіньМайстер спорту України з регбі.
Посвідчення № 8766 від 11.01.1999 р.
3Який ВНЗ закiнчив,
та за якою 
спеціальністю 
Харківський Державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 1997, 3 червня. Спеціальність фізичне виховання,кваліфікація спеціаліста вчителя фізичного виховання. 
4Науковий ступiнъ, шифр iназва наукової
спецiалъностi, вчене звання,
за якою кафедрою присвоєно, тема
дисертацiї
Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти»
5Пiдвищення квалiфiкацiї
(назва органiзацiї, де
вiдбувалося пiдвищення
квалiфiкацiї, кафедра
дата, вид, тема,
документ)
Державний університет Харківський будівництва і архітектури /ДУБІА/ 2010,04 Стажування
Українська інженерно-педагогічна академія,/УІПА/,спеціальність
«Управління навчальним закладом»,кваліфікація керівника  підприємства і установи та організація у сфері освіти виробничого навчання. Диплом магістра. З 2016 р. аспірант вечірньої форми навчання УІПА, кафедри педагогіки та методики професійного навчання зі спеціальності 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)».
6Посилання на профіліhttps://orcid.org/0000-0002-4074-5766
https://www.researchgate.net/profile/Urij-Britan
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XC2OzX0AAAAJ&hl=uk
https://app.webofknowledge.com/author/record/42536178?lang=ru_RU&SID=E1lN6IynHwgc9qy2PWF