Деревенець Сергій Миколайович

ПІБДеревенець Сергій Миколайович
1ПосадаСтарший викладач
2Вчене звання, науковий ступіньМайстер спорту України,
Посвідчення 7835 від 19.06.1998 р.
3Який ВНЗ закiнчив,
та за якою 
спеціальністю 
Харківський  Державний педагогічний університет ім. Г.С.СковородиХДПУ, 2001, червень. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація «Вчитель  фізичної культури» Диплом ХА №14649518 від 26 червня  2001р.
4Пiдвищення квалiфiкацiї
(назва органiзацiї, де
вiдбувалося пiдвищення
квалiфiкацiї, кафедра
дата, вид, тема,
документ)
Харківський Державний університет будівництва та архітектури /ХДУБІА/
01.02-15.03.2018.
Стажування
Довідка №12-19/440
Наказ по ХНУБА №25 від 30.01.2018
5Посилання на профіліhttps://orcid.org/0000-0001-7562-0157
https://www.researchgate.net/profile/Serhii_Derevenets
https://scholar.google.com.ua/citations?user=oF5KkW0AAAAJ&hl=uk